Our Team - Samarth Trust

Trust Management Council

icon
Virendra Yagnik
President
J S Nath Srivastava
Vice President
Dr Maya Kodnani
Vice President
Basavaraj Patil
Vice President
Manish Manjul
General Secretary
Ashutosh Raina
Secretary
Manish Patel
Secretary
Sakshi Srivastava
Secretary
Poonam Budia
Secretary
Saurabh Bhala
Secretary
P. R. Choudhary
Treasurer

Other TRustees

icon
Prof. J. S. Rajput
MSB Chairman
Lakshminarayan Bhala
MSB Vice Chairman
Vimal Sodhani
MSB Vice Chairman
Sarala Ketneni
MSB National Co-Convener
Maheshbhai P.
Waghani
Praveen Shankar
Pandya
Shailesh P
Lukhi
Shaileshkumar
Dhanjibhai Zadaphia

National Project Team

icon
Sandeep Dave
Gujrat
Sanjay Jajodia
Samarth Vidyapeeth
Ashutosh Raina
IAS
X